top of page

3.

Personlig utveckling
  • I samtal för personlig utveckling kan såväl existentiella perspektiv som konkreta vardagsrelaterade frågor vara i fokus. Det kan t ex handla om att du behöver omorientera dig i en ny situation utifrån nya förutsättningar eller att du vill utvecklas i en invand situation. Din relation till dig själv stärks och du får möjlighet att undersöka hur en förändring kan göras. Det som är viktigt blir synligt vilket gör att du kan hitta vägar framåt i din livssituation.   

” Anna har en förmåga att skapa en trygg miljö där ett strukturerat arbete utförs som ger lärdomar och insikter. Det är kombinationen av det mänskliga och professionella som är så unikt med Anna. Hon arbetar effektivt med klienten i fokus och får mig att växa genom coachande frågeställningar. Genom hennes både utmanande och inkännande sätt har jag utvecklat mig själv både privat och yrkesmässigt och jag är idag en bättre version av mig själv; säkrare och med strategier och verktyg för att hantera olika situationer.”

 

Human Resources business partner som deltagit i samtal för personlig utveckling 

bottom of page