top of page

2.

Grupputveckling
  • Ledningsgruppsutveckling - ökar din ledningsgrupps förmåga att samarbeta och utföra sitt uppdrag. Med hjälp av beprövade verktyg för teamutveckling genomlyses ledningsgruppens utvecklingsbehov vilket ger konkret vägledning i den fortsatta utvecklingsprocessen. 

  • Övriga insatser för team eller arbetslag skräddarsys utifrån aktuellt behov och bidrar till att öka gruppens kapacitet och trivsel. Insatserna ökar också gruppens samsyn och förmåga att kraftsamla kring utvecklingsbehov. 

”Anna Svensson har stor kompetens och en bred erfarenhet. Hon håller sig à jour med utvecklingen inom sitt område. Min bild är att Anna är mycket professionell i sitt förhållningssätt och att hon kombinerar sina kunskaper och erfarenheter med humor och personlig omtanke för att göra skillnad för sina uppdragsgivare.”

 

Chef som deltagit i inspirationsworkshop 

bottom of page