top of page

1.

Chefsutveckling
  • Individuell chefsutveckling - du rustas att driva ett gott ledarskap utifrån dina inre och yttre förutsättningar och verksamhetens behov.

  • Ledarskapsutbildning - genom beprövade ledarprogram ökas de beteenden hos chefen som forskning visat bidrar till goda verksamhetsresultat och trivsel.  Avgörande ledarförmågor identifieras och tränas vilket möjliggör en utveckling som märks. 

  • Ledningsgruppsutveckling - v g se under Grupputveckling.

  • För dig som har en ledande roll utan chefsmandat, ex projektledare, teamledare eller verksamhetsutvecklare, erbjuder Mindsight anpassad ledarutveckling. 

"Mindsights chefsutveckling har gjort mig tydligare som chef i en stor och komplex organisation. Jag fattar nu bättre beslut och är tryggare i mitt ledarskap och det är positivt för min verksamhet. Anna Svensson är professionell och har en djup kunskap om och förståelse för organisationspsykologi och grupper. Samtalen med henne har varit väldigt givande och jag tror att chefer och ledare som har höga krav och förväntningar på sig kan ha god nytta av Mindsights chefsutveckling." 

 

Chef som deltagit i individuell chefsutveckling  

bottom of page