top of page

Arbetssätt 

I vårt samarbete identifierar vi det önskade läget i förhållande till nuläget och vägen dit. Kort sagt: Process för progress! Denna slogan speglar att vi människor lär oss och utvecklas i olika steg och att denna process kan påverkas. Mindsight katalyserar positiva utvecklingsprocesser som bidrar till kundens framgång.  

Vi kommer överens om hur ditt/din verksamhets behov ser ut och designar en utvecklingsinsats utifrån det. De insatser Mindsight utför utvärderas regelbundet och respekten för kundens tid, pengar och resurser/kapaciteter i övrigt är central.

bottom of page