top of page

Process för progress.

1.

Chefsutveckling

Mindsights tjänster inom chefsutveckling hjälper dig att utveckla och upprätthålla ett gott chefskap som bidrar till goda verksamhetsresultat och trivsel för dina medarbetare och dig själv. 

2.

Grupputveckling

Mindsights erbjudande inom grupputveckling stärker din ledningsgrupps förmåga att samarbeta och utföra sitt uppdrag eller bidrar till att öka motivation, kapacitet och trivsel i ditt arbetslag. 

3.

Personlig utveckling

Mindsights erbjudande för personlig utveckling stärker relationen till dig själv och bidrar till högre livskvalitet och mognare relationer till personer i din omgivning. 

Mindsight tjänser
Arbetssätt

Mindsights värderingar utgår från en humanistisk grundsyn med en tro på människors och organisationers förmåga att utvecklas. Mindsights löften är just tron på kundens förmåga att utvecklas och att Mindsight skapar resultat som gör skillnad för kunden. 

Om mig

Jag heter Anna Svensson och har tjugofem års arbetslivserfarenhet då jag arbetat i roller som chefsutvecklare, organisationskonsult och psykolog. Jag har arbetat i olika typer av verksamheter och på olika nivåer i organisationer. Detta har gett mig en gedigen kompetens inom mänskligt fungerande på individ-, grupp-, och ledarnivå.

Referenser

Exempel på Mindsights kunder. Referenser kan lämnas vid begäran.

Gambro Lundia

Nordic Academic Press

Sveriges lantbruksuniversitet

Clarendo AB

Gerdahallen

WeMind Skåne AB

Yngre Geriatrikers Symposium

Blekinge läns landsting

Erelko AB

contact
bottom of page